Yazar İndeksi
2020, Cilt 36, Sayı 3

YazarlarSayfa numaraları
Akar S 214
Alataş MS 193
Alkan H 204
Alkan KK 204
Alkateeb A 214
Altunoğlu Y 214
Arıcan M 172, 242
Arslan B 187
Aydın T 221
Baloğlu MC 214
Baş T 242
Bulut O 159
Can 221
Cansoy EO 199
Cengiz G 187
Coşkun B 193
Çayırlı GB 242
Çelik E 232
Çiftçi MF 204
Çil G 187
Çorum DD 166
Çorum O 214
Çöplü N 214
Danış EM 232
Dik I 159
Erol HS 221
Hadimli HH 159
Halıcı MB 221
Hasöksüz M 159
Hitit M 159
İnal F 193
İstim C 172
Kadıralieva N 180
Kahraman O 193
Kiraz M 214
Ok M 242
Özaydın T 180
Özbilgin A 193
Öznurlu Y 180
Saklı GU 159
Sakmanoğlu A 199
Satılmış F 204
Sayın Z 199
Sur E 180
Şireli UT 187
Tekindal MA 204
Tüfekci EF 214
Uçan US 199
Uslu A 199
Yaşar A 232
Yeşilkaya F 204
Yıldırım S 221
Yıldız R 166