Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 24, Sayı 2
Araştırma
Emrah Sur, İbrahim Aydın, Yasemin Öznurlu, Tuğba Telatar İlhami Çelik. SAĞLIKLI GEBE SIĞIRLARIN PERİFER KAN LENFOSİTLERİNDE ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE ASİT FOSFATAZ AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ Eurasian J Vet Sci, 2008, 24, 2, 005-012
İndirilme: 1190 - Görüntülenme: 664

Zeki Aras, Mehmet Ali Göksu, Uçkun Sait Uçan. KONYA İLİNDE BAZI SÜRÜLERDEKİ KOYUN VE KOÇLARDA SALMONELLA ENTERİCA SEROVAR ABORTUSOVİS ENFEKSİYONUNUN SEROPREVALANSI Eurasian J Vet Sci, 2008, 24, 2, 013-017
İndirilme: 1585 - Görüntülenme: 763

Mustafa Arıcan, Kerim Nida Çalım, Ayşe Kocabıyık,Ünal Yavuz. ATLARDA ÖN EKSTREMİTE FLEKSOR TENDİNİTİS'İN ULTRASONOGRAFİK MUAYENE İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Eurasian J Vet Sci, 2008, 24, 2, 019-026
İndirilme: 2451 - Görüntülenme: 827

Kerim Nida Çalım, Mustafa Arıcan. FARKLI GASTROPEKSİ YÖNTEMLERİ UYGULANAN KÖPEKLERDE GASTRİK BOŞALMA ORANLARININ SİNDİRİLMEYEN RADYOPAK MADDELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Eurasian J Vet Sci, 2008, 24, 2, 027-039
İndirilme: 1444 - Görüntülenme: 675

Mehmet Nizamlıoğlu, Vahdettin Altunok, İnci Togan, Firuze Kurtoğlu, Zafer Bulut, Hüseyin Düzgün. KONYA HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NDEKİ YERLİ VE MELEZ KOYUN IRKLARINDA BİYOKİMYASAL POLİMORFİZM İLE BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI Eurasian J Vet Sci, 2008, 24, 2, 041-047
İndirilme: 1185 - Görüntülenme: 674

Zafer Bulut, Mehmet Nizamlıoğlu, Vahdettin Altunok, İnci Togan, Firuze Kurtoğlu, M.Emin Tekin, Ali Ergin. YERLİ VE MELEZ BAZI KOYUN IRKLARINDA BİYOKİMYASAL POLİMORFİZM Eurasian J Vet Sci, 2008, 24, 2, 049-054
İndirilme: 1260 - Görüntülenme: 630

Ö. Özdemir, H. Erer. YUMURTACI TAVUKLARDA SOLUNUM SİSTEMİ LEZYONLARI ÜZERİNE PATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK İNCELEMELER Eurasian J Vet Sci, 2008, 24, 2, 055-068
İndirilme: 828 - Görüntülenme: 818

Mahmut Ok, Hasan Güzelbekteş, İsmail Şen, Alparslan Coşkun, Aliye Sağkan Öztürk, Şebnem Canikli. HİPOFOSFATEMİLİ SIĞIRLARDA BAZI BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK BULGULAR VE FOSFORUN TEDAVİDEKİ ETKİSİ Eurasian J Vet Sci, 2008, 24, 2, 069-075
İndirilme: 751 - Görüntülenme: 687