Editörler Kurulu

 

EDİTÖRLER KURULU

Prof. Dr. Cafer TEPELI, Baş Editör, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya, TÜRKİYE

Doç. Dr. M. Agah TEKINDAL, Baş Editör Yardımcısı, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahadır CEVRIMLI, Baş Editör Yardımcısı, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya, TÜRKİYE

Dr. Hasan ALKAN, Baş Editör Yardımcısı, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya, TÜRKİYE

Prof. Dr. Thomas WITTEK, Dipl. ECBHM, Wien Veterinary Medicine University, Wien, AUSTRIA

Prof. Dr. Muammer ELMAS, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya, TÜRKİYE

Prof. Dr. Mustafa SAATCI, Mehmet Akif Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Burdur, TÜRKİYE

Prof. Dr. Bernd HOFFMANN, Justus-Liebig-Universitat, Giessen, ALMANYA

Prof. Dr. Ana Maria Bravo Del Moral, S. Compostela University, Veterinary Faculty, Lugo, SPAIN

Prof. Dr. Mehmet CALICIOĞLU, Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE

Prof. Dr. M. Kamil OCAL, Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Aydın, TÜRKİYE

Prof. Dr. Elizabeth SANTIN, Parana Federal University, Veterinary Medicine, Curitiba, BRASIL

Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kayseri, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Zahid KAMRAN,İngilizce Editörü, The Islamia University of Bahawalpur-PAKISTAN