Editörler Kurulu

 

Prof. Dr. Cafer TEPELİ (Baş Editör),

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL (Editör, Biostatistics Editör)

Doç. Dr. Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Editör)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ALKAN (Editör)

Dr. Öğr. Üyesi Zahid KAMRAN (İngilizce Editörü)

Araş. Gör. Zekeriya Safa İNANÇ (Editöryal Ofis, Redaktör & Mizanpaj Editörü)

Eurasian Journal of Veterinary Sciences
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Alaeddin Keykubat Kampüsü 42075, Konya, Turkey 
www.ejvs.selcuk.edu.tr 
http://eurasianjvetsci.org 
e-mail: ejvs@selcuk.edu.tr , eurasianjournalofveterinarysci@gmail.com