2018, Cilt 34, Sayı 4
3 makale bulundu.
  • KONYA İLİNDE ATIK YAPMIŞ KOYUN SÜRÜLERİNDE BRUSELLOZİSİN SEROPREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
         Zeki Aras, Mehmet Ateş
  • ZOONOZ BİR EKTİMA OLGUSU
         Aliye Sağkan ÖZTÜRK1, Hüseyin TOL2, İsmail ŞEN3
  • Sütçü sığırlarda sola abomasum deplasmanı için risk faktörleri ve metabolik indikatörler
         Ismail Sen1, Thomas Wittek2, Hasan Guzelbektes1
  •