2019, Cilt 35, Sayı 1
7 makale bulundu.
 • SEPSİS, LÖKOSİTLER, SİTOKİNLER VE DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER
       Ramazan Çöl, Zafer Durgun
 • Meloksikamın endotoksemide serum vitamin ve sitokin düzeylerine etkisi
       Akile Ozlem Yurt
 • Doksorubisinin neden olduğu organ hasarlarında Nerium oleander distilatının koruyucu etkinliğinin belirlenmesi
       Burak Dik1, Ayşe Er1, Orhan Çorum2
 • Parvoviral enteritli köpeklerde akut faz proteinler ve sitokinlerin değerlendirilmesi
       Mahmut Ok1, Cenk Er1, Ramazan Yıldız2
 • Koyunlara Corynebacterium cutis lizatı uygulamasının serum sitokin düzeylerine etkisinin belirlenmesi
       Ayşe Er1, Orhan Çorum1,2, Burak Dik1, Emre Bahçivan1,3, Hatice Eser1,2, Enver Yazar1
 • Marbofloksasinin kardiyotoksik etkilerinin araştırılması
       Devran Coşkun1, Burak Dik2, Yasemin Korkmaz2, Rahmi Canbar2, Ayşe Er2, Enver Yazar2
 • Koyunlara interferon alfa uygulamasının sitokinler üzerine etkisi
       Devran Coşkun4, Merve İder2, Mustafa Sedat Arslan3, Rahmi Canbar4, Enver Yazar4
 •