1995, Cilt 11, Sayı 2
4 makale bulundu.
 • TUJ IRKI KUZULARDA RASYONA FARKLI DÜZEYLERDE MEŞE YAPRAĞI (Quercus hartwissiana) ve POLİETİLEN GLİKOL KATILMASININ RUMEN PROTOZOONLARINA ETKİSİ
       Feyyaz Önder1, İsmail Kaya2, Sedat Yıldız1
 • DEĞİŞİK ÇEVRE SICAKLIKLARINDAKİ MERİNOS KOÇLARDA KAN SERUMU TİROİT HORMON DÜZEYLERİ İLE RUMEN PROTOZOONLARI
       Ercan Keskin, Tufan Keçeci
 • KOYUNLARDA RUMENE VERİLEN GLİKOZUN RUMEN pH'SI, UÇUCU YAĞ ASİTLERİ VE PROTOZOONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
       Tufan Keçeci, Mehmet Kocabatmaz, Abdullah Eryavuz
 • Postpartum rutin intrauterin tedavilerin ineklerde fertilite üzerine etkileri
       Yunus Çetin1, Örsan Güngör1, İbrahim Taşal1, Cevat Sipahi2, Sait Şendağ3, Mehmet Yıldız1, Axel Wehrend4
 •