2014, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-156
Siyah Bengal keçilerinde fascioliasisin (Fasciola gigantica) epidemiyolojik çalışması
Kazi Mehetazul Islam1, Moizur Rahman1, Md. Siddiqul Islam2, Gitaindro Nath Adhikary3, Shah Md. Abdur Rauf1
1Department of Animal Husbandry and Veterinary Science, Faculty of Agriculture, University of Rajshahi, Rajshahi
2Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary and Animal Science, Sylhet Agricultural University, Sylhet, Bangladesh
3Department of Anatomy and Histology, Faculty of Veterinary and Animal Science, Sylhet Agricultural University, Sylhet, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Epidemiyooji, Fasciola gigantica, siyah Bengal keçisi, Sylhet, Bangladeş
Görüntülenme Sayısı:508 - İndirilme Sayısı: 1370

Amaç: Siyah Bengal keçilerinde farklı yaş, cinsiyet ve mevsimde facioliasisin epidemiyolojisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Siyah Bengal keçilerindeki fascioliasisinin epidemiyolojik araştırması Upazilla'nın beş farklı bölgesinin Sylhet bölgesinde farklı iklim koşulları altında gerçekleştirildi. Keçiler genç ve yaşlı olmak üzere iki gruba ayrıldı. Temmuz 2012-Haziran 2013 döneminde çiftliklerdeki keçilerden rektal sıvap örnekleri ve mezbahalardan karaciğer örnekleri toplandı. Örnekler direk/sedimentasyon teknikleri ve makroskobik olarak incelendi.

Bulgular: Toplamda 1288 rektal sıvap ve 2000 karaciğer örneği incelendi. Bunlardan çiftlik keçilerinin 405 (%31.75) ve kesilen keçilerin 202 (%10.10)'u Fasciola gigantica açısından pozitif bulundu. Genel prevalans %20.93 olarak belirlenirken, çiftlik keçilerindeki prevalans kesilen keçilerden yüksek belirlendi. Genel prevalans yağmurlu mevsimde yüksek ve yaz mevsiminde düşük belirlendi. Gençlerde yüksek prevalans belirlenirken, dişilerde erkeklerden yüksek tespit edildi.

Öneri: Bangladeş'te evde beslenen ve kesime sevk edilen siyah Bengal keçilerinde yoğun olarak fascioliasis bulunmaktadır. Siyah Bengal keçilerinde yoğun olarak gözlenen fascioliasisin tedavisi için etkili kontrol ile stratejik antelmentik uygulamasına ihtiyaç bulunmaktadır.