2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 260-267
Erken dönemde yumurtaya enjekte edilen fluniksin megluminin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinin belirlenmesi
Murat Öznurlu1, Yasemin Öznurlu2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Embriyotoksisite, fluniksin meglumin, tavuk embriyosu
Görüntülenme Sayısı:514 - İndirilme Sayısı: 753

Amaç: Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan güçlü antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip olan fluniksin meglumin (FM)’in yumurtaya enjekte edilerek, embriyotoksik ve teratojenik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 300 adet kuluçkalık tavuk yumurtası kullanıldı. Yumurtalar aşağıdaki gruplara ayrıldı: 1. Grup: Kontrol grubu, 2. Grup: 2.2 mg/kg FM grubu, 3. Grup: 5.5 mg/kg FM grubu ve 4. Grup: 11 mg/kg FM grubu. İnkübasyonun hemen öncesinde test solüsyonu hava kamarası yoluyla enjekte edildi. Embriyonik dönemin farklı günlerinde açılan yumurtalardan elde edilen embriyoların gelişme evreleri Hamburger-Hamilton skalasına göre tespit edilerek, embriyonik ölümlerin bu skalaya göre dağılımları belirlendi. Ayrıca embriyolardaki malformasyon tipleri, canlı ve rölatif embriyo ağırlıkları ile embriyoların tepe-kıç boyları (Crown- RumpLength, CRL) belirlendi.

Bulgular: FM verilen gruplarda mortalitelerin kontrol grubuna göre önemli derecede (P<0.05) yüksek olduğu tespit edildi. FM 'in yüksek doz gruplarında canlı ve rölatif embriyo ağırlıkları ile embriyoların CRL değerlerinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli düzeyde azalma gösterdiği belirlendi (P<0.05). FM'in farklı doz gruplarında embriyonik gelişme geriliği ve farklı yapısal anomaliler gözlendi.

Öneri: Gebelik döneminde FM uygulamasının memelilerde de teratojeniteye neden olabileceği ifade edilebilir.