2017, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-020
Soya (Glycine max L.) ekstraktının dişi ratlarda böbrek dokusuna etkilerinin stereolojik olarak araştırılması
Esma Gülcan Karaca1, Vural Özdemir2
1Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Anahtar Sözcükler: Glomerulus, Glycine max L., böbrek, stereoloji

Amaç: Soya ekstraktının dişi ratlarda böbrek dokusu üzerine etkilerinin stereolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 16 dişi Sprague Dawley cinsi rat kullanıldı. Ratlar, kontrol ve soya ekstraktı grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Kontrol grubuna 1 mL solvent peroral yolla verilirken, soya ekstraktı grubuna 1 mL etil asetatda çözdürülmüş 200 mg/kg/gün soya ekstraktı bir ay peroral yolla uygulandı. Araştırma sonunda ratlardan alınan börekler stereolojik yöntemle değerlendirildi.

Bulgular: Soya ekstraktının ratların böbreklerinin morfometrik özellikleri ile medulla ve korteks glomeruluslarının çaplarında değişiklik yapmadığı görüldü.

Öneri: Sonuç olarak soyanın etil asetat eksraktının böbrek glomerulusu üzerine stereolojik düzeyde olumsuz etkilerinin olmadığı ifade edilebilir.