2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 312-316
Streptococcus equi zooepidemicus izolatlarının biofilm üretiminin değerlendirilmesi
Bilal Osamah Mohammed Mohammed, Uçkun Sait Uçan
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Microbiology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Streptococcus equi zooepidemicus, biofilm
Görüntülenme Sayısı:177 - İndirilme Sayısı: 97

Amaç: Streptococcus equi zooepidemicus izolatlarının biofilm üretme kapasitelerinin ölçülmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kültür koleksiyonundan sağlanan kırk adet Streptococcus equi zooepidemicus izolatı Kongo kırmızısı agar, Kristal moru boyama ve taramalı electron mikroskobu (TEM) olmak üzere 3 farklı yöntem ile biofilm oluşturma yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Kongo kırmızısı agar ile Kristal moru boyama sonuçları arasında uyumsuzluk vardı. Otuz bir pozitif suşun 19?u Kongo kırmızısı agarda kuvvetli pozitif verirken 30?u Kristal moru boyama ile kuvvetli pozitif bulundu. Biofilm üretimi TEM ile doğrulandı.

Öneri: Ülkede at hekimliği hizmeti veren klinisyenlerin, Streptococcus equi zooepidemicus etkenlerinin in vitro şartlarda biofilm oluşturabileceğinin farkında olmaları önerilir.