pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-054
Cryptosporidiosis ile doğal olarak enfekte olan neonatal buzağıların tedavisinde gamitromisinin klinik etkinliğinin değerlendirilmesi
Mahmut Ok1, Ferda Sevinç2, Merve İder1, Onur Ceylan2, Alper Ertürk3, Ceylan Ceylan2, Murat Kaan Durgut1
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Konya, Turkey
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Parasitology, Konya, Turkey
3Mustafa Kemal University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Hatay, Turkey
Anahtar Sözcükler: Buzağı, kriptosporidiozis, tedavi, gamitromisin
Görüntülenme Sayısı:391 - İndirilme Sayısı: 177

Amaç: Bu çalışmada kriptosporidiozis ile doğal olarak enfekte olmuş neonatal buzağıların tedavisinde gamitromisinin klinik etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 5-20 günlük 20 diyareli neonatal buzağı oluşturdu. Kriptosporidiozis tanısı mikroskopik inceleme ve ELISA testi ile konuldu. Dışkıda gram başına 4 x 104 ile 15 x 106 arasında kriptosporidium ookisti görülen buzağılar çalışmaya dahil edildi. Hemogram ve kan gazları tedavinin başlangıcında ve tedaviden sonra ölçüldü. Buzağılara subkutan olarak tek doz 6 mg/ kg dozunda gamitromisin uygulandı. İlacın etkinliği, 5. güne kadar ishalin durumu, ookist saçılımı ve vücut durumunun değerlendirilmesi ile takip edildi.

Bulgular: Beşinci günde, altı tane buzağı dışkısında ookist saptanmazken, 11 buzağı dışkısında ookist sayısı önemli oranda azaldı. Tedavinin başlangıcında ve tedaviden sonra kan değerlerinde istatistiksel olarak belirgin fark (p<0.05) gözlendi.

Öneri: Hem klinik iyileşmeye hem de dışkıdaki ookist sayısındaki azalmaya bağlı olarak, gamitromisinin kriptosporidiozis ile doğal olarak enfekte olmuş buzağıların tedavisinde orta derecede etkiye sahip olduğu belirlendi.