2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 089-095
ANADOLU MANDALARINDA YÜZ BÖLGESİNİN ARTERİEL VASKULARİZASYONU
Vural Özdemir1, Sadettin Tıpırdamaz2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, AFYON
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Arter, Yüz Bölgesi, Anadolu Mandası
Görüntülenme Sayısı:752 - İndirilme Sayısı: 625

Bu çalışmada Anadolu mandalarında yüz bölgesinin arteriel vaskulanzasyonuna katılan damarları ve dallarını rnakroskopik olarak incelemek amacıyla 8 adet manda kullanıldı. Yüz bölgesinin arteriel vaskularizasyonunu sağlayan ana damar a. facialis'dir. Bunun yanında a. mentalis, a. masseterica, a. transversa faciei, isimli damarlar ile a. infraorbitalıs'in, a. temporalis superfcialis'in ve a. matans'in son dallarının da yüz bölgesinin arteriel vaskularizasyonuna katıldıkları tespit edildi.