2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 017-020
KANGAL VE AKBAŞ IRKI TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİNİN BAŞ ÖLÇÜLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Cafer Tepeli, Orhan Çetin
Ş.U, Veteriner Fakülıesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kangal, Akbaş, Türk Çoban Köpeği, Baş Ölçülen

Bu araştırmada Kangal ve Akbaş Iritı Türk Çoban KÖpeklennin baş ölçülerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 33'u Kangal ve 30'u Akbaş olmak üzere bir yaşında toplam 63 köpekten 4 farklı baş ölçüsü alınmıştır. Istaliksel analizlerde En Küçük Kareler Metodu kullanılmıştır. Bir yaş itibariyle Kangal ve Akbaş Çoban Köpeklerinde, ortalama baş uzunluğu 28.36 ve 27.90 cm; yüz uzunluğu. 11.81 ve 11.84 cm; baş çevresi. 48.43 ve 44,72 cm ve ağız çevresi, 28.83 ve 25,33 cm olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlanna göre Kangal ve Akbaş Çoban Köpeklerinin mesatısefatık kafa yapısına sahip oldukları ve Kangalların Akbaşlara göre daha geniş bir kafa ve daha kalın bir ağız yapısının (P<0,05) olduğu söylenebilir.