2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 033-038
KARS İLİ ÇAYIR KURU OTU NUMUNELERİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ VE RUMENDE YIKIMLANMA ÖZELLİKLERİ
İsmail Kaya1, Ahmet Öncüer1, Sedat Yıldız2
1KAÜ. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD, KARS
2KAÜ. Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Çayır kuru otu, besin maddesi, rumen yıkımlanması, Kars

Bu çalışmada, Kars ilin'de farklı bölgelerden (Kars, Susuz, Arpaçay, Akyaka. Diğor) toplanan çayır kum ol numunelerinin kuru madde (KM), ham kül {HK), ham protein (HP), ham selüloz (HS), ham yağ (HY), nötral deterjan fiber (NDF) düzeyleri ile KM, organik madde (OM), HP ve HS'un rumende t, 8. 16, 24, 48 saatlik yıkımlanma özellikleri ve etkin yıkımlanma düzeyleri araştınlmtştır. Kuru ot numunelerinin ortalama KM, HK. HP, HS, HY ve NDF içerikleri sırasıyla % 90.49. 8.82, 10.56, 34.07, 2.24 ve 65.28 olarak bulunmuştur, KM. OM. HP ve HS'un rumende 48 saatlik ortalama yıkılma oranları % 71.50. 71.64, 76.55, 63.96. etkin yıkılabilirlikleri ise % 62.40, 62.06. 67.78, 52.94 (k=0.02/h) düzeyinde belirlenmiştir. Sonuç olarak, Kars yöresinde üretilen kuru ot numunelerinin, besin madde içerikleri ve rumende yıkımlanma özellikleri itibarıyla orta kaliteli kuru ot sınıfında olduğu söylenebilir.