2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 109-112
ANADOLU MANDALARINDA DİLİN ARTERİEL VASKULARİZASYONU
Vural Özdemır1, Sadettin Tıpırdamaz2
1Afyon Kocatepe Üniversiiesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, AFYON
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Arter, Dil, Anadolu Mandası

Bu çalışmada mandalarda dilin arteriel vaskularizasyonuna katılan damarları ve dallarını makroskopik olarak incelemek amacıyla 8 adet manda başı kullanıldı. Dilin arlerie! vaskularızasyonunu sağlayan ana damar a. lingualis olup tr. Iınguolacıalıs'den ayrıldıktan sonra rr. perihyoidei. a. sublingualis, a. profunda linguae ve rr. dorsales linguae isimli dalları verdiği tespit edildi.