2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-116
BİR VAN KEDİSİNDE BRONŞİYOLOALVEOLER KARSİNOM
Zabid Yener1, Mehmet Tütüncü2, Hayati Yüksel1, Hasan Akkan2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Bronşiyoloalveolar karsinorn, immunohistokimya, kedi
Görüntülenme Sayısı:825 - İndirilme Sayısı: 915

Bu raporda; dört yaşlı, dişi bir Van kedisinde belirlenen bronşiyoloalveolar karsinorn tanımlandı. Makroskobık olarak, bütün akciğer loblarında, 1-3 mm çapında ve gri renkte çok sayıda tümör odakları gözlendi. Dıyaframada ve pariyelal plörada 1-5 mm çapında tümörün implantasyon odaklarına rastlandı. Bronşiyal ve mediastinal lent düğümlerinde metastatik tümöral odaklar belirlendi. Mikroskobik olarak, neoplastik hücreler papillar ve glandular yapılar oluşturmuştu. Silokeratin, vimentin. karsinoembriyonik antijen, alfa-1-anlitrıpsın ve prolileralive ceil nuclear antigen (PCNA) gibi ba2i tümör markerleri immunohistokimyasal olarak araştırıldı. Bunlardan, silokeratin ve PCNA pozitif bulundu.