2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 099-101
ZOONOZ BİR EKTİMA OLGUSU
Aliye Sağkan ÖZTÜRK1, Hüseyin TOL2, İsmail ŞEN3
1İç Güvenlik Eğilim Merkez Komutanlığı, Muayene Komisyon Başkanlığı, Isparta
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Afyonkarahisar
Anahtar Sözcükler: ektima, insan

Sunulan bu vakanın amacı e klimalı bir kuzunun sahibini dişleriyle yaralaması sonucu sahibinin parmaklarında oluşan lezyonlara dikkat çekmektir.

Kuzunun klinik muayenesinde yüksek ateşle birlikte (40.3 * C), ağız ve çevresinde küçük çaplı ektima lezyonları gözlenmiştir. Kuzuda alt solunum sistemiyle ilgili ciddi klinik bulgular da tespit edildi. Ayrıca lökositozis (35.2x10Vmm3) vardı. Hekim tarafından muayene edilen hayvan sahibinin parmaklarındaki oluşumların orf lezyoniarıyla ilgili olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ektima kontagioza enfeksiyonu temasla veya ısırmadan dolayı İnsanlara bulaşabilir ve istenmeyen lezyonlara neden olabilir.