2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-096
BİR KÖPEKTE LEYOMİYOSARKOM OLGUSU
Zabid Yener1, İsmail Alkan2, Hayati Yüksel1, Nazmi Atasoy2
1Y.Y.Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, VAN
2Y.Y.Ü. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Leyomiyosarkom, immunohistokimya, köpek
Görüntülenme Sayısı:765 - İndirilme Sayısı: 670

Bu raporda 3 yaşlı, erkek, melez bir köpeğin sırt bölgesinde görülen leyomiyosarkom olgusu tanımlanmaktadır. Tümör makroskobik olarak 8x3x3 cm boyutlarında soliter, subkutan yerleşimli ve grimlirak-beya2 renkte olup lobüllü bir yapıya sahipti. Mikroskobik incelemelerde tümör bol sitoplazmalı. küt uçlu ve sentral çekirdekli anaplastik hücrelerden oluşmuştu. Immunohistokimyasal olarak araştırılan düz kas aktin, desmin. vimentin ve S-100 proteini tümör markerlertnden sadece vimenlin pozilif bulundu.