1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 023-028
TAVŞANDA M. EXTENSOR DİGİTORUM LATERALİS, M. EXTENSOR DİGİTORUM LONGUS VE PERONEUS KASLARININ (MUSCULİ PERONEİ) TARSAL VE METATARSAL TENDOLARININ ANATOMİSİ
Mehmet Çakır
N.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, NİĞDE
Anahtar Sözcükler: Tavşan, ayak, kas

Parmakların uzun extensorlan ile Articulalio tarsi'nin extensor kaslarının kabaca diseksiyonu yapıldı. Bu kasların origo ve terminatio tendoları bulundu. Peroneus'un (Mm. peronei) gerçekte 3 ayrı kasm bir komplexi olmadığı tesbit edildi. Esas itibari ile longitudinal otarak uzanan m.peroneus tertius kasının araştırmada kullanılan tarla tavşanlarında m. extensor digitorum lateratis'in superficial kolu olabileceği gösterildi.