2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
Sefriaksonun kan basıncı ile solunuma etkisi ve anajejik ile antipretik aktiviteleri
Mohamed Aboubakr, Mossad Elsayed, Ashraf Elkomy
Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Moshtohor, Toukh, Qalioubeya, Egypt
Anahtar Sözcükler: Seftriakson, kan basıncı, solunum, analjezik, antipretik
Görüntülenme Sayısı:1273 - İndirilme Sayısı: 1201

Amaç: Araştırmanın amacı seftriaksonun köpeklerde kan basıncı ve solunuma etkisini aratırmaktır. Ayrıca seftriaksonun fare ve ratlarda anajezik ve antipretik etkiliği de araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Faklı dozlarda seftriaksonun (26.66, 53.33, 106.66 mg/kg, IV) anestezi altındaki köpeklerde kan basıncı ve solunuma etkisi belirlendi. İki farklı dozda seftriaksonun ise fare ve ratlarda anajezik ve antipretik etkinliği belirlendi.

Bulgular: Seftriaksonun anestezi altındaki köpeklerin kan basıncı ve solunuma etkisinin olmadığı belirlendi. Ancak seftriaksonun (260 ve 520 mg/kg) dört saat süresince analjezik ve 180 ile 360 mg/kg dozlarda sırasıyla 2.5 ve 1.5 saat süresince antipretik etkinlik gösterdiği belirlendi.

Öneri: Seftriakson bakterial ve ateşli enfeksiyonlarda antibakteriyel, analjezik ve antipretik etkinliğinden dolayı tercih edilebilir.