pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-107
ASIF TEORİ ve TEKNİĞİ II. BÖLÜM : PLAKA VE VİDALARIN ÇEŞİTLİ KIRIKLARDA ASIF METODUNA GÖRE FARKLI UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Zeki Oğurtan, Fahrettin Alkan
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: ASIF, kırık, vida ve plaka
Görüntülenme Sayısı:1262 - İndirilme Sayısı: 1123

Bu bölümde kedi ve köpeklerde ASIF tekniği ışığında cancellous ve korteks vidalarının lag tekniği (in-lerfragmental kompresyon), dekompresyon plakasının aksial ve nötralizasyon plakası tarzında uygulanmasıyla birlikte değişik kırıkların şematik olarak ASIF metoduna göre likzasyonlarından bahsedildi.