2011, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-159
Farklı mineral formlarının ve depolama süresinin vitamin stabilitesi üzerine etkileri
Süleyman Tekelioğlu1, Emel Gürbüz2, Behiç Coşkun2, Fatma İnal2
1Konya İl Kontrol Laboratuarı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Vitamin stabilitesi, organik mineral, depolama süresi

Amaç: Bu araştırma, vitamin-mineral karmalarındaki vitaminlerin stabilitesi üzerine farklı depolama süreleri ile inorganik ve organik minerallerin etkisini tespit etmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Denemede vitamin stabilitesini tespit etmek için 3 farklı grup oluşturuldu. Gruplar kontrol, inorganik iz mineral + vitamin ve organik iz mineral + vitamin karması içeren gruplar şeklinde oluşturuldu. Karmalar 1 yıl boyunca depolanarak vitamin A, E, K, C, tiamin ve nia-sin yönünden analizleri yapılarak vitamin stabilitesi tespit edildi.

Bulgular: Denemede inorganik mineral grubunda vitamin stabilitesi diğer gruplara göre daha düşük bulundu. Vitamin konsantrasyonlarındaki düşüşler, vitamin K için ikinci, vitamin A, tiamin ve vitamin C için dördüncü, vitamin E ve niasin için dokuzuncu aydan itibaren istatistiksel bakımdan önemli (p<0.05) tespit edildi.

Öneri: Vitamin-mineral karmalarında minerallerin inorganik formda kullanılması vitamin stabilitesi üzerine olumsuz etki göstermektedir. Minerallerin organik formda kullanılması vitaminlerin stabilitesinin korunmasına yardımcı olacaktır.