2011, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-165
Taylarda Rhodococcus equi tanısı deri testinde Rhodococcus equi kültür filtrat supernatant protein antijeninin değerlendirilmesi
Kareema Al-Salihi
Department ofVeterinary Medicine and Therapeutic, College of Veterinary Medicine, University ofBaghdad, Iraq
Anahtar Sözcükler: Rhodococcus equi, tay, deri testi

Amaç: Araştırma Rhodococcus equi protein antijenlerinin deri testinin geliştirilmesi için dizayn edildi.

Gereç ve Yöntem: R equi ile enfekte 10 adet Arap atı tayına 0.1 mL (12.5 µg/mL) Rhodococcus antiji ve 10 adet sağlıklı kontrol grubuna 0.1 mL PBS bacak bölgesine deri içi yolla enjekte edildi. Deri kalınlıkları uygulama öncesi ve sonrası 24, 48 ve 72. saatlerde ölçüldü. Deri biyopsisi uygulama sonrasında 72. saatteyapıldı.

Bulgular: Deri reaksiyonları uygulama sonrası 24. saatte hafif, 72. saatte ise yoğun gözlendi. Yapılan biyopsilerde makrofaj, nötrofil ve eozinofil gibi yangı hücreleri belirlendi. Kontrol grubu taylarda uygulama sonrası gözle görülen bir reaksiyon gözlenmedi.

Öneri: Rhodococcus-kültür antijeninin, R equi'ye maruz kalan veya enfekte olan taylarda hastalığın tanısında diagnos-tik öneminin olabileceği belirlendi. Mevcut araştırmanın sonuçları dikkate alındığında, R. equi ile enfekte haralarda deri testinin hastalığın tanısında umut vaat etmektedir.