1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 155-158
KÖPEKLERDE PANKREAS KANALLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Sadettin Tıpırdamaz
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: pankreas, pankreas kanalları, duodenum
Görüntülenme Sayısı:690 - İndirilme Sayısı: 773

Bu çalışmada değişik yaş ve cinsiyette köpeklerde pankreas kanallarının sayı, seyir, birbirleriyle olan anas-tomozları ve kanalların duodenuma açıldığı yerler makroskobik olarak araştırıldı. Bu amaçla, 12 adet köpek materyal olarak kullanıldı. Üzerinde çalışılan 12 hayvanın 9'unda ductus pancreaticus ve ductus pancreaticus accessorius'un mevcut olduğu ve bu iki kanalın duodenuma ayrt ayrı açıldığı belirlendi. Ductus pancreaticus'un bir hayvanda mevcut olmadığı, sadece ductus pancreaticus accessorius'un olduğu görüldü. Ductus pancreaticus accessorius'un bir hayvanda sadece lobus panereatis sinister'den gelen tek bir kanaldan oluştuğu ve lobus panereatis dexter'in ductus panc-reatis tarafından drene edildiği görüldü. Bir hayvanda duodenuma açılan üçüncü bir kanal tespit edildi.