2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 035-042
KALITIM DERECESİ HESAPLAMASINDA KULLANILAN BAZI METOTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Tamer Çağlayan, Şeref İnal
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi., Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kalıtım derecesi, Hesaplama metotları, Bıldırcın, Yaş, Canlı ağırlık
Görüntülenme Sayısı:757 - İndirilme Sayısı: 3219

Bu çalışmada, bıldırcınların farklı yaşlardaki canlı ağırlığının kalıtım derecesinin hesaplanmasında kullanılan "Baba-bir kardeşler korelasyonu", "Ebeveyn-yavru korelasyonu", "Yavru-ebeveyn regresyonu" ve "REML" metotlarının karşılaştırılması amacıyla, 6 haftalık yaşta 20 erkek ve 100 dişi Japon bıldırcınından (Coturnix coturnix japonica) elde edilen 1647 adet bıldırcın kullanılmıştır. Cinsiyet (aktörüne göre canlı ağırlıklar düzeltildikten sonra her metot için ayrı ayrı kalıtım dereceleri hesaplanmıştır. Baba-bir kardeşler korelasyonu, ebeveyn-yavru korelasyonu, yavru-ebeveyn regresyonu ve REML metotları ite elde edilen kalıtım dereceleri sırasıyla 0.085 ile 0.954, 0,168 ile 0,442, 0.030 ile 0.387 ve 0.210 ile 1.000 arasında değişen değerler almışlardır. REML metodunda hesaplanan kalıtım dereceleri kuvvetlerine göre değerlendirildiğinde orta ve yüksek iken, diğer metotlarda düşük kalıtım dereceleri de hesaplanmıştır. Genel olarak en küçük kalıtım dereceleri ve standart hataları baba-bir kardeşler korelasyonu metodunda, en büyük kalıtım dereceleri ve standart hataları ise REML ve yavru-ebeveyn regresyonu metotlarında elde edilmiştir.