1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 022-025
KANGAL KÖPEĞİNDE V. PORTAE'NIN OLUŞUMUNA KATILAN DAMARLAR ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Nejdet Dursun1, Sadettin Tıpırdamaz2, Zafer Daşçı3, Hakan Yalçın4
1Prof, Dr., S,Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi ABD, Konya
2Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi ABD, Konya
3Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi ABD, Konya
4Arş. Gör.. S.Ü. Vetenner Fakültesi Anatomi ABD, Konya
Anahtar Sözcükler: Kangal köpeği, portal vein, splenic
Görüntülenme Sayısı:796 - İndirilme Sayısı: 837

Bu çalışmada kangal köpeğinde v. portae'nin oluşumu ve bu oluşuma katılan damarlar incelendi. Bu amaçla, B adet kangal köpeği materyal olarak kullanıldı.

V. portae. kangal köpeğinde v. mesenterica cranialis, v. lienalis ve v. mesenterica caudalis tarafından oluşturulmaktadır. Bu oluşuma v. gastroduodenalis ve v. gastrica dextra'mn da katıldığı tespit edildi. V. mesenterica cranialis'in V. portae'nin oluşumuna katılan damarlar içerisinde en kalın damarın v. mesenterica cranialis olduğu belirlendi.

V. mesenterica cranialis'in. v. pancreaticoduodenals caudalis, w. jejunale, w. ilei, v. ileocolic a ve v. colica media tarafından oluşturulduğu saptandı.

V, lienalis'in, w. pancreaticae, v. gastrica sinistra. w. gastric a bre ves ve v.gastroepiploica sinistra'nın katılımı ile oluştuğu tespit edildi.

V. mesenterica caudalis'in v. colic a sinistra ve v. rectal is cranialis tarafından oluşturulduğu gözlendi.