1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 020-021
KONYA'DA TÜKETİME SUNULAN TEREYAĞLARININ KALİTESİ
Suzan Yalçın1, O. Cenap Tekinşen2, Yusuf Doğruer3, Ümit Gürbüz4
1Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
2Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
3Araş. Gör. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
4Araş. Gör., S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:655 - İndirilme Sayısı: 1753

Araştırmada Konya piyasasından temin edilen 15 adet tereyağı kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri yönünden incelendi.

Tereyağı numunelerinin mikrobiyolojik kalitelerinin yetersiz olduğu ve kimyasal yönden numunelerin çoğunun Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne ve Standardlara uymadığı belirlendi.