1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 036-037
BALIKTA MUHAFAZA SÜRESİNİN HİSTAMİN MİKTARINA ETKİSİ
O. Cenap Tekinşen1, Suzan Yalçın2, Mustafa Nizamlıoğlu3
1Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
2Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeıni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
3Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:633 - İndirilme Sayısı: 1024

Araştırma, balığın muhafaza süresinin histamin miktarına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Bu araştırmada materyal olarak uskumru, palamut ve hamsi balıkları kullanıldı. Balıklar 4°C'de 3 gün muhafaza edildi. Ballklardaki histarnin miktan üç gün süresince spektrofluorometre ile belirlendi.

Uskumru, palamut ve hamsi balıklarının 3 günlük muhafazasından sonra ortalama histarnin miktarları sırasıyla 6.28, 3. 70 ve 3. 25 µg/g olarak saptandı.

Araştırma sonunda, uskumru, palamut ve hamsi balıklanndaki histarnin miktarlanmn 3 günlük muhafazadan sonra dahi toksik düzeyin altında olduğu kanısına varılmıştır.