1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-056
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE 1985 - 1992 YILLARI ARASINDA İNEKLERDE GÖRÜLEN GÜÇ DOĞUMLARIN SEBEPLERİ, TEDAVİSİ VE ALINAN SONUÇLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA
Cahit Kalkan1, Hüseyin Deveci2, A. Mükremin Apaydın3, Halis Öcal1, Hüseyin Timurkan4, Hayrettin Çetin5, Erdal Kaygusuzoğlu5
1Yrd. Doç. Dr., F.Ü. Vet. Fak., Doğum ve Üreme Hast. A.B.D., Elazığ
2Prof. Dr., F.Ü. Vet. Fak., Doğum ve Üreme Hast. AB.D., Elazığ
3Doç. Dr., F.Ü. Vet. Fak., Doğum ve Üreme Hast. A.B.D., Elazığ
4Yrd. Doç. Dr., Y.Y.Ü. Vet. Fak., Doğum ve Üreme Hast. A.B.D., Van
5Arş. Gör., F.Ü. Vet. Fak., Doğum ve Üreme Hast. A.B.D., Elazığ
Görüntülenme Sayısı:861 - İndirilme Sayısı: 1232

Bu çalışmada, Elazığ ve çevresinde 1985- 1992 yılları arasında müdahale edilen güç doğumlarının sebebleri, müdahale şekli ve altnan sonuçlar incelendi. Araştırmada materyal olarak yaşları 2-10 arasında değişen 195 inek ve düve kullanıldı. Bu hayvanlar güç doğum şikayetiyle F. Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği'ne getirilmiş veya ihbar edilerek mahallinde müdahale edilmiştir.

Bu güç doğumların % 72.68'i yavruya, %27.32'si anaya bağlt sebeplerden ileri geldiği tespit edildi. Yavruya ait sebeplerin % 30. 63'ü duruş hataları, %18. 62'si yavrunun relatif veya absolut büyüklük olarak tesbit edildi. Anaya ait sebeplerin ise % 10.33 ile en yaygın olanı uterus inertia 'sı olarak belirlendi.

Buzağların % 72.4'ü erkek, % 27.6'sı dişi idi. Bu yavruların% 74. 17'si önden,% 21.85'i arkadan,% 3.9'u enine gelişte kanala girmiş olarak tespit edildi. Bu çalışmadaki güç doğumlardan dolayı olan buzağı kaybı % 27.6 bulundu, ilk 10 saat içinde müdahale edilenlerde yavru, % 94.87 canlı elde edilirken, 10 saatten sonrasında bu oran % 48.72 idi.