1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-063
KÖPEKLERDE AKUT DİGOKSİN TOKSİKASYONUNDA KOLESTİRAMİN'İN ETKİSİ
Abdullah Başoğlu1, Mehmet Maden1, Kemal Çiftçi2, İdris Akkuş3, Abdurrahim Koçyiğit3, Fatih Hatipoğlu2, Hüseyin Akbulut3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD.
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji ABD.
3S.Ü. Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD.
Görüntülenme Sayısı:628 - İndirilme Sayısı: 1151

Bu çalışmada sağlıklı köpeklerde deneysel olarak oluşturulan akut digoksin toksikasyonunda klinik, laboratuvar ve histopatolojik değişiklikler ile kolestiraminin etkisi araştıldı. Kontrol ve deneme grubunda digoksinin 0.1 mg/kg dozda ve iv uygulanmasıyla gerçekleştirilen toksikasyanda klinik patoloji, elektrokardiografik cevaplar, serum digoxin konsantrasyonları ve histopatolajik değişiklikler belirlendi. Kontrol (kolestiraminsiz) grubunda; eritrosit sayısı, BUN, ürik asit, potasyum değerleri ile serum digoxin seviyeleri önemli oranda yüksek bulunurken sodyum ve klor seviyeleri de önemli oranda düşüktü. Aynı grupta korener arterlerde, kalp kasında ve böbrekte gözlenen lezyonların deneme (kolestiraminli) grubuna göre daha şiddetli olduğu dikkati çekti ve gruba ait bir köpek öldü.

Akut digoxin toksikasyonunda önemli klinik, laboratuvar ve histopatolojik değişikliklerin meydana geldiği ve kalastiramin kullanımının yararlı olduğu kanısına varıldı.