1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-089
KONYA'DA 1985-1992 YILLARI ARASINDA KÖPEKLERDE GÖRÜLEN TÜMÖRLER
Hüdaverdi Erer1, Metin Münir Kıran2
1Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya
2Doç. Dr. S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:963 - İndirilme Sayısı: 741

Bu ça!ışmada Ocak 1985-Aralık 1992 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında incelenen 27 köpeğe ait 34 tümör olayı ele aıtnmışttr. Türnöral oluşumlara en çok dişi genital sistemde (%44. 1) ve özellikle de meme de (% 32.4) rastlanmış bunu deri ve eklentilerinin tümörleri (%23.6), erkek genital sistem (% 14. 7) ve sindirim sistemi (% 11.8) tümörlerinin izlediği tespit edilmiştir. Ayrtca, 27 köpeğin 4'ünde (% 14.8) primer multiple tümörler saptanmtşttr.