1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 090-093
BİR BUZAĞIDA BEYAZ LEKELİ BÖBREK OLGUSU
Metin Münir Kıran1, Şenay Serkin2
1Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Konya
2Prof. Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Görüntülenme Sayısı:1465 - İndirilme Sayısı: 5433

Bu gözlernde bir buzağıda saptanan beyaz lekeli böbrek olgusu tammlandı. Makroskobik olarak böbreklerin korteksinde çok sayıda, genellikle 3-8 mm büyüklükte boz-beyaz nodül/er görüldü. Mikroskobik incelemelerde ise bu bölgelerde fokal irinsiz intirsitisyel nefritis tespit edildi. Aynı hayvanda akut kataral enteritis, lenfadenitis simpleks ve akut kataral bronkopnömoni de saptandı. Böbrekler ve akciğer doku örneklerinden E.coli izole edildi.