1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 121-131
TÜRKİYE'DE KLİNİK OLARAK SAĞLIKLI KOYUNLARDAN İZOLE EDİLEN KOYUN ADENOVİRUS TİP 3 (OA3) ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Feridun ÖZTÜRK
S. Ü. Veteriner Fakültesi Viroloji Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:671 - İndirilme Sayısı: 687

Ankara Et Balık Kurumu Mezbahasına gelen klinik olarak sağlıklı koyunlardan toplanan gaita numunelerinden hazırlanan süspansiyonların, MDBK ve primer kuzu böbrek doku kültürlerine ekimleri sonunda, sitopatojen bir virus izole edildi. izole edilen virusun koyun orijinli hücreler dışında, sığır orijinli hücrelerde de ürediği, nükleik asit türünün DNA olduğu, elektronmikroskopta yapılan ölçümlerde, büyüklüğünün yaklaşık 100 milimikran olarak ölçüldüğü, yağ eriticilerinden eter ve kloroforma karşı dayanıklı bulunduğu, tripsin enziminden etkilenmediği, 56°C da 120 dakika ve 60°C da 30 dakika bekletilmekle enfeksiyözitesini kaybettiği, pH 3.0 ve 4.0 değerleri arasmda enfeksiyözitesinde azalma meydana geldiği, rat eritrositleri ile hemaglutinasyon verdiği, tavşan, kobay ve farelerde klinik olarak hastalık oluşturmadığı fakat tavşan ve kobayda nötralizan antikorların meydana geldiği ve çapraz nötralizasyon testleri sonunda, Koyun Adenavirus Tip 3 (OA3) ile nötralizasyon oluşturduğu saptandı.

İzole edilen virus, bu özelliklerinden dolayı Koyun Adenavirus Tip 3 (OA3) olarak idantifiye edildi.