1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 145-152
HAYVANSAL DOKULARDA OKSİTETRASİKLİN (OTC) VE TETRASİKLİN (TC)'İN FLUOROMETRİK TAYİNİ VE SİTRİK ASİDİN (OTC) 'NİN EMİLMESİNDEKİ ETKİSİ
Ahmet ACET1, Mehmet NİZAMLIOĞLU2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Bilim Dalı,• Konya
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:694 - İndirilme Sayısı: 1108

Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi kümesinden temin edilen 55 adet broyler piliç materyal olarak kullanıldı.

Üç grup halindeki deneme hayvanlarına ağızdan sırasıyla, tetrasiklin, oksitetrasikliin ve oksitetrasiklin ile sitrik asit beraber verilerek, plazma beyaz kas, kırmızı kas, karaciğer ve böbrek dokusunda düzeyleri araştırıldı.

Bütün dokularda ve plazmada OTC ve TC rezidüleri tesbitinde fluorometrik metot kullanıldı.

OTC ve TC'nin emisyon maksiması 500 nm, eksitasyon maksiması ise 400 nın olarak belirlendi.

OTC ve TC'nin düzeyleri bütün dokularda sırasıyla 0.041 ve 2.86 ppm, 0.003 ve 0.116 ppm arasında bulundu.