1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 153-158
GÜNEY ANADOLU KIRMIZISI (GAK), HOLSTEIN (H) VE BUNLARIN G1, G2 MELEZLERİ DÜVELERİNİN KAN SERUMLARINDA Na, K VE İNORGANİK P DEĞERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Veysi ASLAN1, Mehmet NİZAMLIOĞLU2, Nuri BAŞPINAR3
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Konya
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı, Konya
3S. Ü; Veteriner Fakültesi; Biyokimya Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:641 - İndirilme Sayısı: 756

Bu çalışma Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mercimek Zootekni Araştırma Enstitüsünden temin edilen 17-20 aylık 20 baş Güney Anadolu Kırmızısı, 20. baş Holstein, 20 baş G1 melezi ve 16 baş G2 melezi olmak üzere toplam 76 baş düve üzerinde yapıldı.

Serum Na. ve K değerleri Fleym Fotometre ile tayin edildi. Serum inorganik fosfor değerleri Boehringer test kiti kullanılarak tespit edildi. Sonuçların istatistiki değerlendirilmesinde variyans analizi uygulandı.

Bütün gruplar arasında Na, K ve inorganik P değerleri sırasıyla, % 322.95 ±8.87 - 351.60 ±1.52 mg, % 21.45 ±0.45 - 23.14 ±l.83 mg, % 6.09 ±0.30 - 7.20 ±0.25 mg olup, gruplar arasında istatistiki yönden önemli bir fark bulunamadı (P > 0.05).