1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 159-166
ELAZIĞ YÖRESİNDE SIĞIRLARDA GÖRÜLEN KAN PARAZİTLERİ VE YAYILIŞLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Nazir DUMANL1, Edip ÖZER2
1F. Ü. Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2F. Ü. Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Görüntülenme Sayısı:765 - İndirilme Sayısı: 783

Bu çalışma Elazığ yöresinde, sığırlardaki ikan parazitlerini ve bunların yayılışlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Araştırma materyalinin 69 adedi klinik olarak kan parazitlerinden şüphe edilen, 261 adedi klinik bozukluk göstermeyen sığırların perifer kan yayma frotileri ile, Et ve. Balık Kurumunda kesim sonu muayenede kan parazitleriden şüpheli 4 sığırın dalak, karaciğer ve lenf yumrusu sürme frotilerinden oluşmuştur.

Frotiler metil alkolde tesbit edilmiş ve giemza ile boyandıktan sonra mikroskopta muayene edilmiştir.

Kan parazitlerinden şüphe edilen sığırların %28.98'inde T. annulata, %20.28'inde. T. annulata +: T. mutans, %1.45'inde B. bigamina, %1.45'inde T. mutans + B. bigemina ve % 1.45'inde T. annulata + T. mutans + B. bigemina'nın sebep olduğu klinik enfeksiyonlar, %5.79'unda T. annulata, % 11.59'unda T. mutans ve %4.34'ünde T. annulata + :T. mutans'tan ileri gelen latent enfeksiyonlar görülmüştür.

Klinik olarak bozuıkluk göstermeyen 261 sığırın °/o.36.78'inde T. mutans, •%19.54'ünde T. annulata + T. mutans ve %2.30'unda T. annulata'dan ileri gelen latent enfeksiyonlar gözlenmiştir.

Dalak, karaciğer ve lenf yumrusu sürme frotileri hazırlanan 4 sığırın 2 tanesinde T. annulata ve 2 tanesinde de B. bovis bulunmuştur

Klinik enfeksiyonlar 15 günlükten itibaren her yaştaki sığırlarda en fazla Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında, latent enfeksiyonlar ,ise bir yaşından itibaren her yaştaki sığırlarda bütün mevsimlerde görülmüştür.