1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 179-191
AKKARAMAN KOYUNLARI VE KIL KEÇİLERİNDE KALP VE KALP ARTERİA'LARI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR
Sadettin TIPIRDAMAZ
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Morfoloji Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:696 - İndirilme Sayısı: 1081

Bu çalışma 38 Akkaraman koyunu ve 38 kıl keçisinin kalbi üzerinde yapılmıştır. Kalp, Akkaraman koyunlarında 2. - 5., kıl keçilerinde 3.- 6. intercostal aralıkta yer alır. Ligamentum sterno- pericardiaca Akkaraman koyunlarında 6., kıl keçilerinde 7. cartilago costalis bizasında sterrium'a bağlanır. Akkaraman koyunlarında kalp 160.93 ±4.65 gr kıl keçilerinde 148.75 ± 12.5 gr ağırlığında bulunur.

Ostium aortae'yi çevreleyen anulus fibrosus içerisinde kıl keçilerinde bir adet cartilago cordis, bir adet os cordis, Akkaraman •koyunlarında bir adet os cordis bulunur. Akkaraman koyunları ve kıl keçilerinde kalp, aorta'nın orijininden hemen sonra ayrılan a. coronaria sinistra ve dextra tarafından beslenmektedir. Her iki tür hayvanda da a. coronaria dextra a. coronaria sinistra'dan daha zayıftır.