1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 193-196
ENZOOTİK PNEUMONİLİ DANALARIN TİAMUTİN ile TEDAVİSİ
Veysi ASLAN
S. Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:673 - İndirilme Sayısı: 959

Bu araştırma 1986 - 1987 kış mevsiminde, Konya bölgesinde, Montafon ve Holştayn ırkı, 2- 8 aylık ve enzootik pneumoni semptomlarını gösteren 50 baş dana üzerinde yapıldı.

Pneumonili danalar sistemik klinik kontrolden geçirildikten sonra her danaya üç gün süreyle % 10'luk Tiamutin yağlı solusyonundan 1 cc/ 10 kg dozunda intramüsküler enjekte edildi. Tiamutin enjektabl solusyonu ile tedaviye alınan tüm danaların iyileştiği tesbit edildi.