1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 197-205
HAYVANSAL DOKULARDA ANTİBİYOTİK KALINTILARININ AGAR DİFFÜZYON TEKNİĞİ İLE TAYİNİ
Ahmet ACET1, Mehmet ATEŞ2, Osman ERGANİŞ3
1S.Ü. Vet. Fak. Farm. ve İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
2S.Ü. Vet. Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
3S.Ü. Vet. Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:626 - İndirilme Sayısı: 769

Oksitetrasiklin (20 mg/kg) ve tetrasiklin (50 mg/kg) ağız yo¬luyla Broiler piliçlerine verildikten sonra dokulardaki antibiyotik rezidüleri agar diffüzyon tekniği ile tayin edildi. Duyarlı suş olarak Bacillus cereus (ATCC 11778) kullanıldı. Agar plaklarında 8 mm lik delikler açılmış petriler 37°C de bir gece inkube edildi. Toplam 124 doku numunesi incelendi. Dokulardan tesbit edilen antibiyotik rezidülerinin oksitetrasiklin için 0.32 - 2.56 µg/gr, tetrasiklin için ise 0.080 - 0.240 µg/gr arasında olduğu belirlendi. Test suşunun duyarlılık sınırının oksitetrasiklin ve tetrasiklin için sırasıyla 0.040 µg ve 0.01 µg düzeylerinde olduğu belirlendi.