1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 221-232
BÜYÜK ve KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN BAZI TRAVMATİK LEZYONLARINDA D M S O (Dimethylsulfoxide) UYGULAMALARI ÜZERİNDE KLİNİK ÇALIŞMALAR
Nuri YAVRU1, Erdoğan SAMSAR2, Faruk AKIN3
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
2A. Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3A. Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Görüntülenme Sayısı:619 - İndirilme Sayısı: 1455

Bu çalışmada kimyasal bir madde olan dimethylsulfoxide küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli vücut bölgelerindeki travmatik lezyonların sağaltımı amacıyla kullanıldı.

Materyal olarak 9 sığır (buzağı, düve, inek, boğa), 7 at, 2 horoz, 1 koç, 16 kedi ve köpek olmak üzere toplam 35 hayvan kullanıldı. DMSO saf veya 1/3 oranında gliserinle sulandırılarak, bazı olgularda sabah - akşam iki kez, bazı olgularda bir kez olmak üzere lokal olarak tatbik edilip, iyileşme sağlanana kadar uygulamalara devam edildi. Uygulamalar çıplak elle ve gazlı bez veya pamuk ile DMSO'yu bölgeye dakundurma tarzında yapıldı. Travmatik lezyonlar küçükbaş hayvanlarda 2- 15, büyükbaş hayvanlarda 2- 5 günde iyileşme gösterdi. İki olguda ise olumsuz sonuç alındı.

Sonuç olarak büyük ve küçükbaş hayvanların akut travmatik lezyonlarında DMSO uygulamalarının basit ve etkili bir sağaltım şekli olduğu kanısına varıldı.