1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 233-245
BROYLERLERDE YAĞLI KARACİĞER SENDROMU ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ÇALIŞMALAR
Reşat AŞTI1, Şakir Doğan TUNCER2, Leyla KALAYCIOĞLU3, Behiç COŞKUN4, Nuri BAŞPINAR5, İlhami ÇELİK6
1S. Ü. Vet. Fak. Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı, Konya
2S. Ü. Vet. Fak. Hayvan Bes. ve Besi. Hast. Anabilim Dalı, Konya
3İ. Ü. Vet. Fak. Biyokimya Bilim Dalı, İstanbul
4S. Ü. Vet. Fak. Hayvan Bes. ve Besi. Hast. Anabilim Dalı, Konya
5S. Ü. Biyokimya Bilim Dalı, Konya
6S. Ü. Vet. Fak. Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:662 - İndirilme Sayısı: 921

Bu çalışma mısır, ayçiçek yağı ve hayvansal yağ kapsayan rasyonlarla beslenen broylerlerde karaciğer yağlanması ile bazı kan değerleri arasındaki ilişkinin tesbit edilmesi amacı ile yapılmıştır.

Araştırmada 150 adet Arbro- 7 adlı dişi günlük broyler civcivi kullanılmıştır. Herbiri 50 adet civcivden oluşan 3 grup düzenlenmiş ve deneme 56 gün sürdürülmüştür.

Mısıra dayalı rasyonla beslenen grupta şiddetli derecede karaciğer yağlanması meydana gelmiş, bu grupta SGOT (P < 0.05) ve FFA değerleri de diğer gruplardan yüksek bulunmuştur.

Ayçiçek yağı ve hayvansal yağ kapsayan rasyonlarla beslenen gruplarda, mikroskobik olarak, karaciğerde dikkate değer bir yağlanma gözlenememiştir. Hayvansal yağ verilen grupta total serum kolesterolü en yüksek olarak tesbit edilmiştir (P<0.01).

Sonuç olarak, tavuklarda subklinik olarak seyreden karaciğer yağlanmasının teşhisinde histolojik incelemeler ile birlikte SGOT değerinin tesbit edilmesinin yardımcı olabileceği kanısına varılmıştır.