1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 247-252
TÜBERKÜLOZ VE BRUSELLOZ'UN YENİ VE BASİT BİR TEST İLE TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Veysi ASLAN
S. Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:702 - İndirilme Sayısı: 3097

Bu araştırma S. Ü. Veteriner Fakültesi kliniklerine •tuberküloz ve bruselloz şüphesi ile getirilen toplam 50 baş hasta ile S. Ü. Veteriner Fakültesi deneme ahırında besiye alınan sağlıklı 10 baş tosun üzerinde yapılmıştır.

Hastaların tümü klinik olarak muayene edilmiş, tüberküloz ve bruselloz teşhisi konan hayvanıara yeni ve basit bir test olan Balcı testi uygulanmıştır. Testin sonucunda pozitif reaksiyon veren tüberkülozlu vakalara tüberkülin, brucellozis vakalarına ise laboratuvarda serolajik muayene yöntemleri uygulanmıştır.

Balcı testi tatbik edilen 40 hayvanın 25'inde hem test hemde tüberkülin pozitif, 1'inde Balcı pozitif, tüberkülin negatif, 10'unda ise hem Balcı hem de tüberkülin negatif çıkmıştır.

Brucelloz tanısı konan 8 baş sığır ve 2 baş koç'a da test uygulanmış ve pozitif reaksiyon elde edilmiş, laboratuvar değerleri ile de sonuçlar doğrulanmıştır.