1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 253-258
BROYLER PİLİÇLERİNDE SİTRİK ASİDİN KLORTETRASİKLİNİN SİNDİRİM SİSTEMİNDEN EMİLMESİNE ETKİSİ
Ahmet ACET1, Mursayettin EKSEN2, Zafer DURGUN3
1S. Ü. Vet. Fak. Fak. ve İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
2S. Ü. Vet. Fak. Biyokimya- Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya
3S. Ü. Vet. Fak. Biyokimya - Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:627 - İndirilme Sayısı: 763

Klortetrasiklin Brayler piliçlerine ağızdan verildikten sonra plazma ve doku yoğunlukları fluorimetrik metot ile tayin edildi. İlaç kalıntılarının en fazla karaciğer ve böbrekte olduğu belirlendi. Sitrik asitin, klortetrasiklinin sindirim kanalından emilimini arttırdığı görüldü. Klortetrasiklinin emisyon maksiması 500 nm ve eksitasyon maksiması 400 nm'ye ayarlandı. Plazma ve dokularda belirlenen klortetrasiklin kalıntılarının 0,007-0,046 µg/g arasında olduğu görüldü.