2013, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
Doğal enfekte sığırlarda ivermektin ile klorsulan ve nitroksinil uygulamalarının karşılaştırmalı etkinliği
Ausraful Islam1, 2
1Reap Program, Mennonite Central Committee Bangladesh
2Center for Communicable Diseases, icddr,b, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Etkinlik, ivermektin, klorsulon, nitroksinil
Görüntülenme Sayısı:1658 - İndirilme Sayısı: 2485

Araştırmanın amacı sığırlarda helmintlere karşı uygun enjektabl formülasyonunun belirlenmesidir. Ellialtı adet sığır üç gruba ayrıldı. Birinci grup (n: 27), ikinci grup (n: 16) ve üçüncü grup (n: 14) sırası ile ivermektin+klorsulan, nitroksinil ve her iki ürün birlikte uygulandı. Her üç grupta da ilaçlar ilaçlar Fasciola türlerine karşı %100 etkili bulundu. Birinci grupta Paramphistomum türlerine ait yumurtalar araştırma süresince belirlendi ve ilaç %80 oranında etkinlik gösterdi. Srongyles türlerine ait yumurtalar 60 gün süresince tespit edildi. İkinci grupta Paramphistomum ve strongyles türlerine karşı %100 etkinlik gözlenmedi. Üçüncü grupta strongles karşı 30. günden sonra araştırma sonuna kadar %100 etkinlik belirlendi. Paramphistomum yumurtaları uygulama sonrası 60. günde kayboldu. Paramphistomum türlerine karşı kombine ilaç uygulamalarının ivermektin+klorsulon uygulamalarından daha etkili (p<0.05) bulundu. İvermektin, klorsulon ve nitroksinil kombinasyonu kontrol programlarında başarılı bir şekilde kullanılabilir.