2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-192
Tavuk eti örneklerinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli
Güzin İplikçioğlu Çil, Görkem Cengiz, Buse Arslan, Ufuk Tansel Şireli
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Antibiotik direnç, E. coli, GSBL, tavuk eti
Özet
Amaç: Bu çalışmada ticari olarak satışa sunulan ambalajlı ve ambalajsız tavuk but, göğüs ve kanat etlerinde genişlemiş spektrumlu ?-laktamaz (GSBL) üreten Escherichia coli prevalansını tespit etmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, farklı marketlerde satışa sunulan 30 tavuk but, 30 tavuk göğüs ve 30 tavuk kanat örneği materyal olarak kullanıldı. Her bir numuneden, ön zenginleştirme sonrası Brillance ESBL agara ekimler yapılmış, uygun inkübasyonun ardından üreyen şüpheli kolonilerden max. 5 tanesi seçilerek, EMB agara geçildi. İzolatların E.coli olarak identifikasyonunda IMViC testler kullanıldı. Suşların GSBL üretim özellikleri Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI)?nce belirtilen kombine disk difüzyon yöntemi ile fenotopik olarak belirlendi.

Bulgular: Tavuk eti örneklerinden elde edilen 159 E. coli şüpheli izolattan, 152 tanesi (%95,5) E.coli olarak belirlendi. Kombine disk difüzyon testi sonrasında 28 (%18,4) izolatın GSBL pozitif olduğu tespit edildi. İncelenen göğüs etlerinde 17 (%60), but örneklerinde 9 (%32) ve kanat örneklerinde de 2 (%7) adet GSBL izolatı bulundu. GSBL üreten E.coli izolatlarının ambalajlı ve açık örneklerdeki dağılımı, sırasıyla %71 ve %28 olarak belirlendi.

Öneri: Tavuk etlerinde GSBL üreten E. coli varlığı, bu tip direncin insanlara aktarımında gıdaların da önemli bir kaynak olabileceğini ortaya koymaktadır. Gıdalar düzenli olarak patojen bakteriler kapsamında incelenmesine rağmen, GSBL üreten bakteriler bu kapsamda değildir. Bu durum gıda zinciri vasıtasıyla yeni dirençli bakterilerin fark edilmeden artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bakterilerde fenotipik olarak direncin belirlenmesinin yanı sıra, elde edilen izolatların ileri analizlerle genotipik olarak da bu özelliği taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet