2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-092
KARAKAYA BARAJ GÖLÜ BAZI BALIKLARININ KAN SERUM PROTEİNLERİNİN ELEKTROFORETİK MODELLERİ ÜZERİNE TAKSONOMİK BİR ÇALIŞMA
Muhittin Yılmaz1, Yusuf Türköz2, A. Ümit Erdemli1, Ercan Kalkan1, Yılmaz Çİğremiş1
1İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, MALATYA
Anahtar Kelimeler: Balık , SDS-PAGE , Serum Proteinleri
Özet
Bu araştırma haziran ile ekim 1997 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmada, yaşlan ve cinsiyetleri aynı olan 92 adet Capoeta capoeta umbla ve 66 adet Capoeta trutta kullanıldı. Söz konusu balıkların metrik ve meristik değerlerine göre klasik olarak tür ve alt tür tespiti yapıldı. C. trutta ve C. capoeta umbla'ların kan serum proteinlerinin SDS-Poliakrilamid Jel Elektroforez (SDS-PAGE) yöntemi ile incelenerek yapılan tür ve alt tür çalışmasında, C. trutta'da 16, C, capoeta umbla'da ise 11 protein bandı tespit edildi. C. trutta'nın elektroforegrammda diğer türe göre 8 larklı protein bandı gözlendi. Bunun yanı sıra 8 adet protein bandı bu iki balık arasında benzerlik gösterdi. SDS-PAGE ile elde edilen verilere göre, C. trutta ve C. capoeta umbla arasında elektroforegamda oluşan protein bantları bakımından %50'lik farklılık tespit edilmiş ve bunun taksonomik açıdan önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet