2009, Cilt 25, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 045-050
BİR KÖPEKTE KARACİĞER YETMEZLİĞİ
Aliye Sağkan Öztürk1, Mahmut Ok2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hatay
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Konya
Anahtar Kelimeler: Köpek, karaciğer yetmezliği, Laboratuar bulgular, ultrasonografi
Özet
Bu vaka raporunda, karaciğer yetmezliği olan bir köpekte klinik, hematolojik, biyokimyasal, idrar, periton sıvısı, ultrasonografik ve histopatolojik bulgular sunulmuştur. Kan RBC, Hct, Hbg, MCV ve MCHC düzeyleri önemli oranda azaldı. Serum AST ve ALT düzeylerinde önemli oranda artış belirlenirken , BUN, kreatinin , glikoz, total protein , albümin ve kolesterol düzeylerinde azalma belirlendi. Ultrasonografik muayanede, karaciğer dokusunda yaygın heterojen ekojenite artışı gözlendi.
  • Başa Dön
  • Özet