pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Konu İndeksi
2018, Cilt 34, Sayı 3

KonularSayfa numaraları
Aksaray 134
Anatomi 171
Antibiyotik direnci 178
Antibiyotik direnç; tavuk; S. Enteritidis; S. Typhimurium; Salmonella spp 164
At 189
Beyaz leylek 201
Box-Jenkins Yöntemi 142
ELISA 194
ESBL üreten Escherichia coli 178
Elazığ 194
Escherichia coli 185
Höşmerim 156
İran 178
Kızıl şahin 185
Kuzu 150
Lucilia sericata 201
SARIMA 142
Toxoplasma gondii 194
Winter’s Üstel Düzgünleştirici Yöntemi 142
antimikrobiyal direnç 185
büyüme 150
ekonomik analiz 134
endoparazit 189
etkili faktörler 150
helmintler 189
kalp kas köprüsü 171
keçi işletme 134
kimyasal 156
kloakal sıvap 185
koronor arter 171
koyun 171
kârlılık 134
larvalar 201
meta analizi 150
mikrobiyolojik 156
öngörü 142
peynir helvası 156
seroprevalans 194
yaygınlık 189
zaman serisi 142