pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-170
Süt inekleri için hazırlanan kombine mastitis aşılarının farelerde etkinliğinin belirlenmesi
H. Hüseyin Hadimli1, Zafer Sayın1, Kürşat Kav1, Osman Erganiş1, Hülya Türütoğlu2, Dursun Ali Dinç3
1Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
2Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Mehmet Akif Üniversitesi, Burdur, Türkiye
3Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Mastitis, aşı, fare, süt ineği, bakteriyel etken
Görüntülenme Sayısı:1801 - İndirilme Sayısı: 2073

Amaç: Bu çalışmada, farklı bakteriyel mastitis (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis ve Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes) etkenlerine karşı kombine aşı geliştirilmesi, farelerde aşılamanın humoral bağışıklık üzerine etkinliğinin ve çelınç denemelerine karşı hastalık ve ölüm oranlarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Süt ineklerinde klinik ve subklinik mastitislerden izole edilen Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis ve Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes suşlarından iki farklı kombine mastitis aşısı (Ginseng ekstraklı, alüminyum hidroksit jelli veya mineral yağlı) hazırlandı. Gebe fareler, doğumdan önce 5 gün aralıkla 2 kez alüminyum hidroksitli veya mineral yağlı kombine mastitis aşıları ile aşılandı. Kan örnekleri doğumdan sonra 10. gün alındı. Her bir bakteriyel etken için ELISA kitleri hazırlandı ve antikor titreleri ELISA ile ölçüldü.

Bulgular: Aşılanan farelerin tümünün serumlarında her bir etken için antikor titreleri kontrollere göre oldukça yüksekti. Doğumdan 20 gün sonra, çelınç denemeleri için canlı patojen S. aureus, S. epidermidis, Str. agalactiae, C. bovis ve T. pyogenes etkenleri farelere verildi. Fareler 20 gün boyunca hastalık oluşumu ve ölüm yönünden gözlendi. Aşılanmış fare gruplarının hiçbirinde hastalık ve ölüm şekillenmedi.

Öneri: Mastitise sebep olan farklı bakteriyel etkenlerden hazırlanan kombine mastitis aşılarının farelerde etkili olduğu bulundu.